PRISER OG VILKÅR

Vare Varegruppe Pris
Carado Van - DagsleieUtleie av bil1 930,-
Carado Van - UkeleieUtleie av bil13 000,-
Sun Living - DagsleieUtleie av bil2 220,-
Sun Living - UkeleieUtleie av bil15 000,-
Carado Bobil - DagsleieUtleie av bil2 220,-
Carado Bobil - UkeleieUtleie av bil15 000,-
Ekstra sats pr kilometerUtleie av bil4,05
Vare Varegruppe Pris
StartpakkeUtleie TILLEGG350,-
Full pakkeUtleie TILLEGG450,-
Leie av dyne og pute pr. settUtleie TILLEGG150,-
Innvendig vaskUtleie TILLEGG1 500,-
Utvendig vaskUtleie TILLEGG750,-
Tømming av septik og gråvannUtleie TILLEGG1 500,-
Vare Varegruppe Pris
Leie av sykkel - DagUtleie TILLEGG300,-
Utleie av sykkel - UkeUtleie TILLEGG1900,-

Full pakke

Full pakke inneholder:
• Dyner og puter til to
• Ett ullpledd
• To vinglass
• To duk-brikker
• Vannkoker
• Vaskesett (kluter og børste)
• Led-lampe med blåtann

Startpakke

Startsett 2_600

Startpakke inneholder:
• Kjemikalier til toalett
• Oppløselig toalettpapir
• Salt og pepperkvern
• Vaskesett (kluter og børste)

Vilkår for utleie hos BobiLom AS

VILKÅR FOR UTLEIE AV BIL HOS BOBILOM:

Leietaker og sjåfør:

Leietaker må være fylt 25 år og ha vært innehaver av gyldig førerkort klasse B i minst tre år.

Totalvekten på kjøretøyet kan ikke overstiger 3500 kg. Dersom kjøretøyet er registrert for totalvekt mer enn 3500 kg, må føreren ha klasse C1. Førerkort med påskrift inntil 7500kg godtas i Norge.

Bestilling:

Ved bestilling på nett undertegner leietaker en avtale. Dette og innbetaling av depositum bekrefter bestilling og er aksept av avtale.

Depositum:

Depositum er 10 000,- (titusenkroner). dette innbetales inn på konto 2085.30.87972 ved kontraktinngåelse og er bekreftelse på leieavtale. Manglende betalinger eller tilleggsavgifter trekkes fra depositum før dette tilbakebetales til leietakers konto.

Leieprisen:

Leie og eventuelle tillegg innbetales ved henting. Inkludert kjørelengde er 300 km daglig eller 2100 km i uken. Utover dette belastes det 4,05 kr. pr kilometer

FREMLEIE ER IKKE TILLATT

Ut og innlevering:

Det er mest vanlig med ut- og innleveringer er på fredager og mandager.

  • Utlevering er helst mellom 15:00 til 17:00
  • Innlevering mellom 10:00 til 12:00

Ved for sen tilbakelevering belastes 300,- pr påbegynt time.

Bobilen skal leveres tilbake med full drivstofftank. Med mindre annet er avtalt. Manglende fylling belastes med gjeldene pumpeprispris på innleveringsdag pluss 5,- pr liter.

Rengjøring og tømming:

Bobilen skal leveres rengjort både innvendig og utvendig. Ved manglende rengjøring belastes satsene som nevnt under.

  • Utvendig vask: 1000,- (Forhåndsavtalepris 750,-)
  • Innvendig vask: 2000.- (Forhåndsavtalepris 1500,-)
  • Tømming av toalett og gråvannstank: 2000.- (Forhåndsavtalepris 1500,-)

Bobilene skal kun vaskes med såpe og vann. Det skal ikke brukes uegnede kjemikalier eller vaskemaskin. Mikrofiber kluter bør ikke brukes, da de gjør vinduer og andre plastflater matte. Ønsker du at vi tar rengjøringen eller tømmingen, bør dette avtales på forhånd.

Bøter/avgifter:

Bobilene har bombrikker. Vi vil gjøre det enkelt ved å tilby bompakke pålydende 500,- pr uke, ferje er ikke inkludert. Dersom man ikke ønsker dette påløper det et ekspedisjonsgebyr på 150,- for utregning av utlegg for bompasseringer, summen trekkes fra depositum før tilbakebetaling av resterende verdi gjøres.

Parkeringsbøter, fartsbøter, ulovlig bruk av avgiftsfri diesel eller lignende eller som ikke er oppgjort belastes leietaker i ettertid. I tillegg kommer et eksp. gebyr på 500.- pr. krav. Blir det gjort oppmerksom på krav som vil komme, kan dette avregnes det mot depositum uten tillegg. Det er selvfølgelig ikke anledning til å nytte bobilen i noen som helst form for kriminell aktivitet eller prostitusjon.

Leietakers ansvar:

Bobilen gjennomgår en kontroll før utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved bl.a. å kontrollere og etterfylle nødvendig olje, vann på radiator eller lignende normalt vedlikehold ved behov. Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobilen slik at både turen og leieforholdet blir vellykket.

Bobilene er røykfrie, brudd på dette gir et gebyr på 2500,-

Dersom uforutsette problemer oppstår, er leietaker pliktig å ta kontakt med BobiLom AS for å løse problemet. Erstatning for eventuelt redusert bruk av bobilen gis ikke for feil og mangler som kun rapporteres ved tilbakelevering eller ved force majoure.

Avbestilling:

Ved eventuell avbestilling av leie, betales et gebyr som trekkes av innbetalt depositum.

Avbestillingsregler:

  • Avbestilling senest 1 måned før ankomst 0%
  • Avbestilling inntil 14 dager før ankomst 50%
  • Avbestilling inntil 5 dager før ankomst 75%
  • Senere avbestilling eller manglende oppmøte 100%

Havari:

Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie eller arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade, motorhavari og lignende på den bestilte bobil. Innbetalt Depositum og leie returneres da uavkortet, dersom ikke leietaker selv er skyld i skaden. Imidlertid gjør vi vårt beste for å finne en annen bobil. Oppstår skade eller feil underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som bobilen er til reparasjon, men ikke forsinkelse som er under 12 timer. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker, gis ingen refusjon.

Forsikring:

Leieprisen inkluderer kasko og ansvarsforsikring. Ved ansvar eller kaskoskade må leietaker betale egenandel på inntil 12 000,- pr. skade. Ved glas-skade er egenandelen 2500,- Ved tyveri eller ran dekker bobilens forsikring kun utstyr som tilhører bobilen. Det anbefales at leietaker tegner egen reise forsikring. Ved feil påfylling av drivstoff, bruk av rød diesel eller annen skade som leietaker er ansvarlig for og som ikke dekkes av kaskoforsikringen, må alle utgifter dekkes av leietaker.

NB! Ved skade må det fylles ut skademelding.

 

Håndtering av personvernforordning (GDPR)

Dette er utarbeidet i henhold til loven om personvernforordning, som trådte i kraft den 1. juli 2018 og personopplysningsloven §28. Som en følge av EUs personvernforordning (GDPR) har BobiLom AS med organisasjonsnummer 927 095 645 følgende rutiner:

Det lagres minimalt av persondata av kunder, gjester eller andre digitalt, annet enn det som frivillig er oppgitt i korrespondanse av e-poster og bestilling. De persondata som blir opplyst ved innsjekk eller kontraktinngåelse lagres i papirform i egen perm og senere lagres dette i et låst lagerrom i de lovpålagte 5 år. Deretter leveres det til makulering. Digital versjon av kontrakt lagres på PC i et kryptert område og slettes etter 5 år.

Vi utleverer ingen personopplysninger hverken om våre ansatte eller gjester til tredjepart. Vi har ingen innsyn i kunder eller gjesters filer eller e-poster utover det som er utvekslet og delt.

Enhver som spør har rett til å hvite hva vi har lagret om vedkommende og har rett til å slettes fra våre register, unntatt de lovpålagte opplysningene som skal lagres.

 

SAMTYKKEERKLÆRING

Ved å undertegne denne avtalen, gir jeg BobiLom AS, org. nr 927 095 645, samtykke til å bruke min oppgitte informasjon med navn, telefonnummer, adresse og epost til intern bruk for utleie.

Dette er i samsvar med EU sine nye personvernforordning (GDPR)

 

Vi ønsker deg eller dere en flott reise

og en fantastisk ferie - god tur!